Privacybeleid

Privacyverklaring TOP/Gemeentebelangen

TOP/Gemeentebelangen respecteert de privacy van haar leden en behandelt persoonsgegevens die worden verstrekt als vertrouwelijk. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van deze gegevens gebeurt met zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt de privacyverklaring van TOP/Gemeentebelangen uitgelegd. Hierin wordt vermeld welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website.

De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en websites die reizen of pakketten aanbieden.

Hieronder geven wij gedetailleerd uitleg over onze privacyverklaring.

 1. De organisatie

TOP/Gemeentebelangen is een politieke vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22058491. De vereniging is geregistreerd op het adres Moerspuistraat 1, 4574 RM Zuiddorpe.

Door gebruik te maken van de website van het TOP/Gemeentebelangen, www.topgemeentebelangen.nl, kunt u vragen- en feedbackformulieren insturen, aanmeldingen insturen en partij-informatie bekijken en opvragen

Wanneer u één of meerdere van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan TOP/Gemeentebelangen.

 1. Welke informatie wordt verzameld?

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt, kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

 • Informatie die u verstrekt binnen de context van een service van TOP/Gemeentebelangen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs;
 • Informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw aanmelding;
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan TOP/Gemeentebelangen.
 1. Cookies

Onze leden dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen en gerichte advertenties weer te geven.

TOP/Gemeentebelangen maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen wij altijd. Deze zorgen ervoor dat onze website optimaal kan functioneren. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld om. Het doel van deze cookies is om ons in staat te stellen onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij kunnen hierdoor meten hoe vaak en wat er op onze website wordt bezocht.

TOP/Gemeentebelangen maakt gebruik van de volgende niet-functionele ‘cookies’:

 • Analytische ‘cookies’: met deze ‘cookies’ verzamelen wij statistieke gegevens over het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van analytische ‘cookies’ kunnen wij onze website verbeteren.
 • Tracking ‘cookies’: deze ‘cookies’ identificeren het internetgebruik op onze website. Door deze ‘cookies’ kunnen wij bijhouden welke pagina’s u bezoekt. Hieruit kunnen wij uw voorkeuren analyseren en u persoonlijke aanbiedingen maken.
 • Advertentie ‘cookies’; wij maken gebruikt van advertentie ‘cookies’ om persoonlijke advertenties te tonen en om de effecten van onze aanbiedingen te meten.

‘Cookies’ van TOP/Gemeentebelangen kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.

Wanneer u niet wilt dat onze website ‘cookies’ kan opslaan op uw computer, dan kunt u dit aangeven in de ‘cookie melding’ die u te zien krijgt tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze ‘cookies’ al geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer en dient u zelf via uw instellingen de ‘cookies’ te verwijderen indien gewenst.

 1. Gebruik van gegevens

TOP/Gemeentebelangen kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor het volgende:

 • Om u in staat te stellen de website te gebruiken en om diensten van TOP/Gemeentebelangen af te nemen zoals het aanmelden als lid of het beantwoorden van een verzoek om informatie;
 • Voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
 • Om anonieme statistische gegevens te genereren;
 • Om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan;
 1. Ontvangers

TOP/Gemeentebelangen stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen door ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de mailingslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat TOP/Gemeentebelangen u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

 1. Derden

TOP/Gemeentebelangen geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

TOP/Gemeentebelangen geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).

TOP/Gemeentebelangen geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien de partij daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien TOP/Gemeentebelangen dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat wij noodzakelijk achten, tenzij er een wettelijke plicht bij ons rust om uw gegevens langer te bewaren. Ons uitgangsprincipe is dat wij uw gegevens bewaren alleen zo lang dat nodig is om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij (voor zover mogelijk) uw persoonsgegevens verwijderen.

 1. Bescherming

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft TOP/Gemeentebelangen passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die de partij online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang. Daarnaast worden uw gegevens opgeslagen op een (in een beveiligde) database.

 1. Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

Op uw verzoek kunnen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

 1. Uw rechten

U heeft naar ons toe een aantal wettelijke rechten inzake het volgende: inzage, verbetering, gegevenswisseling, beperking van verwerking, overdracht en bezwaar. Wilt u van één of meerdere rechten gebruik maken dan kunt u contact opnemen via ons e-mail adres: info@topgb.nl. TOP/Gemeentebelangen zal binnen 4 weken beslissen over uw verzoek.

 1. Wijzigingen

TOP/Gemeentebelangen behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid incidenteel eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer de partij dit passend of noodzakelijk acht. Dit in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften; of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners; of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Nieuwe versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

 1. Klachten

Heeft u klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door TOP/Gemeentebelangen, dan willen wij u wijzen op de klachtenprocedure van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis van uw klacht te nemen en deze, wanneer nodig, verder te behandelen.

Zuiddorpe,

1 maart 2020

 

 

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen