0
Leden in totaal
0
Leden in de kernfractie
0
Aanspreekpunten
0
Keer per maand in het gemeentehuis
Top gemeenteBelangen favicon

WIE WIJ ZIJN

TOP GemeenteBelangen is een lokale politieke organisatie, niet gebonden aan een landelijke ideologie.

Het gaat lokaal om een bestuur dat zich verbonden en betrokken voelt met de bevolking en haar belangen dient. Het fundament van TOP GemeenteBelangen zijn de persoonlijke en informele contacten met burgers, bedrijven en organisaties. Alleen dan ontstaat er in de overtuiging van TOP GemeenteBelangen een klimaat waarin begrip voor elkaars positie, situatie en verantwoordelijkheden ontstaat en zal de kloof tussen overheid en burger langzaam worden gedicht. TOP GemeenteBelangen zal er dan ook altijd naar streven zo veel mogelijk aanwezig te zijn op plaatsen waar mensen samenkomen om te luisteren naar wat er in de samenleving speelt en proberen ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen zo inzichtelijk en helder mogelijk te maken.

TOP GemeenteBelangen, niet links, niet rechts, maar lokaal.
Al 17 jaar een lokaal geluid in een stabiel bestuur.

TOP GemeenteBelangen geen modegril, geen spontaan opborrelend splinterpartijtje, maar een tientallen jaren bestuurlijke ( college) verantwoordelijkheid nemende lokale partij.

Kies voor een krachtig lokaal geluid, kies TOP GemeenteBelangen, al jaren een bundeling van lokaal gerichte politiek, zonder Haagse inmenging. Voorkom versplintering in het politieke landschap, voorkom het wegvallen van het lokale geluid in een te vormen college. Kies voor continuïteit.

ONS TOPVERLEDEN

Groep 2022

Sinds de verkiezingen van 2022 is TOP/Gemeentebelangen opnieuw met 2 wethouders vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders met wethouders Frank van Hulle en Jeroen de Buck. De fractie in de gemeenteraad telt opnieuw zeven leden is daarmee is TOP/Gemeentebelangen opnieuw de grootste partij. Ook in deze periode zet de partij zich in om een betrouwbaar geluid te laten horen in het bestuur van de gemeente.

De komende jaren staan we voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, de energie transitie, wonen, jeugdzorg en financieël. De tijden zijn onzeker door internationale spanningen. In 2022 zal de gemeenteraad ook een besluit nemen over de locatie voor het voortgezet onderwijs. Dit zal het grootste project zijn welke ooit door de gemeenteraad wordt behandeld in de geschiedenis van de gemeente Terneuzen.

De komende vier jaar zullen onze wethouders en onze raadsleden zich weer volop inzetten voor alle inwoners en alle kernen van Terneuzen. Goed leven in Terneuzen en bouwen aan een duurzame toekomst is de agenda waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan.

TOP/Gemeentebelangen, al meer dan 17 jaar een betrouwbaar geluid in alle 14 kernen.

Fractie TOP/Gemeentebelangen 15 jaar

In de periode 2018-2022 was TOP/Gemeentebelangen opnieuw vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders met wethouders Frank van Hulle en Frank Deij en in de gemeenteraad met zeven raadsleden.
Ook in deze periode zet de partij zich in om een betrouwbaar geluid te laten horen in het bestuur van de gemeente.

In deze periode stonden we voor grote uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting, de nieuwe omgevingswet en het sociaal domein.
Met de kennis en de ervaring die TOP/Gemeentebelangen in huis heeft zet de partij in op een eerlijk en rechtvaardig beleid waarbij de burger op de eerste plaats komt en de zorg en aandacht krijgt die nodig is voor het creëren van een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt.

TOP/Gemeentebelangen, al bijna 15 jaar een betrouwbaar geluid in alle 14 kernen.

Top GemeenteBelangen - Home - Nieuwsbrief - Foto

De afgelopen vier jaar was de partij met wethouders Frank van Hulle en Frank Deij vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders.

De afgelopen vier jaar heeft TOP/Gemeentebelangen, als grootste partij, samen met de coalitiepartners veel bereikt maar er is geen enkele reden aanmatigend te zijn.
Veel is gerealiseerd, maar er moeten ook nog zaken worden afgerond of vragen om oplossingen. De tijd zit op dit moment zeker mee.
De economie floreert, de markt lijkt zelfs wat oververhit. Ook dat vergt verstandig besturen maar dit betekent niet dat er niet nog de nodige uitdagingen op ons wachten; De bevolking vergrijst, en Den Haag gaat steeds verder in het decentraliseren van diensten.

Gemeentes worden voor steeds meer zaken verantwoordelijk. Echter er worden niet de juiste, volledig dekkende, budgetten meegegeven.

Den Haag gaat ervan uit dat de lokale overheden zaken efficiënter kunnen oppakken en korten al op de budgetten voor de organisaties voor de nieuwe taken zijn ingericht. Daarom zal het ook voor de nieuwe gemeenteraad de nodige bestuurlijke vaardigheden vergen om deze nieuwe en uiteraard ook lopende taken uit te voeren.
In dit programma geven wij graag aan hoe TOP/Gemeentebelangen denkt over zaken en ontwikkelingen die voor onze burgers belangrijk zijn.

TOP/Gemeentebelangen draait al enige jaren mee en neemt ook zijn bestuurlijke verantwoording. U zult begrijpen dat dit ook betekent dat er continuïteit zit in onze aandachtsvelden. Een beleid wat je voorstaat, verandert niet per 4 jaar. TOP/Gemeentebelangen laat zien dat ze ook na de verkiezingen kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.

Top GemeenteBelangen - Home - Nieuwsbrief - Foto

Na de fusie van de gemeentes Axel, Sas van Gent en Terneuzen op 1 januari 2003 waren er twee lokale partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Terneuzen; Namelijk Gemeentebelangen Groot Sas en TOP (Terneuzense Onafhankelijke Partij).
Na 2 jaar apart van elkaar in de raad te hebben gezeten zijn beide partijen samen rond te tafel gegaan om te kijken naar de mogelijkheid een fusie te bewerkstelligen om zo nog beter de inwoners van de gemeente te kunnen dienen. In juni 2005 was de fusie een feit en is de partij TOP/Gemeentebelangen ontstaan.

De geschiedenis van de partij stopt niet bij 2005, de grondslag van TOP/Gemeentebelangen vandaag de dag ligt in de jaren 70 van de vorige eeuw. Na de fusie is de partij sterk gegroeid in ledenaantal en raadsleden.
Dit maakt dat TOP/Gemeentebelangen al bijna 15 jaar een lokaal geluid in een stabiel bestuur vertegenwoordigd en dat de partij geen modegril of spontane splinterpartij is, maar een ervaren partij, met bestuurlijke ervaring die verantwoordelijkheid durft te nemen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen