Frank van Hulle

Frank van Hulle

Wethouder


Frank van Hulle

Wethouder

Ik (1959) ben getrouwd met Nanda, samen hebben we twee dochters: Anouk en Valerie. Ik woon in Sas van Gent. Na mijn studie Sociale Geografie in Amsterdam ben ik jaren werkzaam geweest in de automatisering.

Vanaf 1998 heb ik een tweetal periodes in de Raad gezeten. Voor de gemeentelijke herindeling in de gemeente Sas van Gent, namens Gemeentebelangen Groot Sas(GGS). Na de herindeling in de gemeente Terneuzen namens Gemeentebelangen Kanaalzone(GBK). Ik ben in die periode nauw betrokken geweest bij de fusie tussen Gemeentebelangen Groot Sas en Gemeentebelangen Axel. Daarna tevens bij de fusie tussen GBK en TOP. Namens de fusiepartij TOP/Gemeentebelangen heb ik nu een 7,5 jaar als wethouder gefunctioneerd. Met de voornaamste portefeuille Ruimtelijke Ordening( waarbij ik kon terugvallen op kennis van mijn studie Geografie).
De 2e periode als wethouder is voor TOP/Gemeentebelangen een hectische geweest. Met steun van de hele (steun-)fractie zijn we daar in mijn ogen prima door heen gerold. Een zeer professionele houding is door velen als zeer positief ervaren. En dat was, is en blijft onze kracht. De opgave die de gemeente Terneuzen (en lokale politiek in het algemeen) te wachten staat is een forse. Met mijn opgebouwde ervaring durf ik de uitdaging aan en wil me dan ook beschikbaar stellen voor een volgende periode als wethouder. Zeker gezien het feit dat een groot deel van het huidige college niet terugkeert, is deze ervaring (continuïteit) uitermate belangrijk.

Zoals onze leden hebben ervaren middels de maandelijkse uitnodigingen voor (fractie-) vergaderingen vind ik het van enorm belang dat we als één partij optreden en de inbreng van de leden als zeer belangrijk ervaar. Ik heb niet één agenda verstuurd zonder de inbreng te vragen van alle leden.

Ik ben een echte verenigingsman. Ik heb ook tijdens de drukke werkzaamheden geprobeerd mijn steentje te blijven bijdragen aan ‘mijn verenigingen’ of dit nu bestuurswerk was, het meelopen achter de vuilniswagen om oud papier op te halen, af en toe op de fiets te stappen en een toertochtje meerijden of tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht met een creatie meelopen. Kortom ook als bestuurder met beide benen in de maatschappij blijven staan.

Uiteraard heb ik bij de uitvoering van mijn taken het collegiaal bestuur hoog in het vaandel staan en daarnaast ons uitgangspunt als TOP/Gemeentebelangen ‘voor alle kernen’ steeds proberen uitdragen in de beslissingen die genomen moesten worden.

Map marker
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen