Zorg voor iedereen

Inwoners van alle leeftijden die zorg nodig hebben moeten de mogelijkheid hebben zolang mogelijk in de leefomgeving te kunnen blijven wonen waar ze zich prettig voelen. Voorzieningen en dienstverlening moet niet per definitie gelokaliseerd zijn in de kern waar zij wonen, maar kan ook ‘aan huis’ worden geleverd. Kwaliteit is hierbij het belangrijkste uitgangspunt als het gaat om zorg en welzijn. Als voor zorgbehoevende blijkt dat dit financieel of logistiek niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert en faciliteert wanneer nodig.

De wet WMO moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Aandacht moet er blijven dat burgers goed geïnformeerd worden over waar hun mogelijkheden liggen wat betreft tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en zorg aan huis. Samen met de welzijnsorganisatie is het belangrijk om zorg en ondersteuning bereikbaar en duidelijk te maken. Burgers moeten weten waar ze terecht kunnen en welke hulp ze kunnen krijgen. Door hier meer bekendheid aan te geven samen met de verschillende partners kan de dienstverlening geoptimaliseerd worden.

Daarnaast is het belangrijk om samen met externe partners zoals SVRZ, ZorgSaam en woningcorporaties in te zetten op het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen in alle kernen van Terneuzen. Zo kunnen we inspelen op de vraag naar zorg, kunnen mensen van jongs af aan in de zelfde woning blijven en kunnen oudere inwoners langer zelfstandig blijven wonen. Ook jongeren die zorg nodig hebben kunnen door een levensloopbestendige woning toch op zich zelf wonen en de zorg gebruiken die ze nodig hebben. Ook in de buitenruimte moet er permanente aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor minder validen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen