Verenigingsleven

TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het zelfstandig voortbestaan van de (sport-) verenigingen daar deze een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kernen. Echter niet als doel op zich. Als fuseren een antwoord is om te voorkomen dat (sport-) verenigingen wegkwijnen, dan moet de gemeente daar binnen de grenzen van het mogelijke medewerking aan verlenen. TOP/GemeenteBelangen ziet het verenigingsleven als één van de belangrijkste middelen om de leefbaarheid en eigen identiteit van de kleine kernen te versterken. Niet alleen de Gemeente kan hierin een rol spelen.

 TOP/GemeenteBelangen ziet ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en woningcorporaties die er belang bij hebben dat hun medewerkers en huurders in een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving wonen. TOP/GemeenteBelangen is een partij voor alle kernen en alle leeftijden en dus is TOP/GemeenteBelangen ook een partij voor 55+ en voor de kwetsbare doelgroepen en zal zich inzetten voor die groep “ouderen” en “kwetsbaren” welke zich niet begrepen voelen door de politiek. Iedereen, met of zonder beperking moet de mogelijkheid hebben om te (blijven) sporten/ bewegen in zijn eigen Gemeente. TOP/GemeenteBelangen wil voor hen een partij zijn waar ze zich thuis kunnen voelen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen