Infrastructuur en veiligheid

TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het verkeersveilig maken van kernen en wijken zonder de leefbaarheid aan te tasten door het plaatsen van versmallingen, bloembakken en andere obstakels. In het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” spreekt de regering de wens uit om de maximum snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur. TOP/GemeenteBelangen is voorstander om dit door te voeren in alle kernen en wijken. Dit om de verschillen te beperken voor de inwoners en het verkeersveilig maken van alle woonwijken. Hierdoor kunnen kinderen veilig buiten spelen en kunnen inwoners optimaal genieten van hun woonomgeving.

Naast het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom wil TOP/GemeenteBelangen ook het plan inbrengen om in de gehele gemeente te starten met een proef om verkeersborden te verwijderen in de kernen om zo de veiligheid te vergroten. Verschillende gemeente in Oost- en midden Nederland hebben reeds een proef uitgevoerd door 1 op de 5 borden te verwijderen. Dit is voor die gemeente succesvol gebleken. TOP/GemeenteBelangen wil zich hard maken om een soortgelijke proef in verschillende kernen van Terneuzen op te zetten.

Eind 2021 is het Gemeentelijk Verkeer & Vervoersplan (GVVP) gepresenteerd. De afstand voor inwoners wordt steeds groter door het wegtrekken naar de centrale kernen. Voor het GVVP is onderzoek gedaan naar de staat van de huidige infrastructuur en de behoefte bij de inwoners. Hier is niet enkel gekeken naar de huidige situatie, maar ook toekomst gericht. TOP/GemeenteBelangen wil, samen met de provincie, het waterschap en externe partners, zich inzetten om een uitvoering te geven aan het GVVP. Het is belangrijk dat de infrastructuur aangepast wordt naar de wensen voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan het inzetten op andere manieren van vervoer (openbaar en gedeeld) laadpaal netwerk voor elektrische voertuigen, het weren van vrachtverkeer in de kernen (bestemmingsverkeer uitgezonderd en de veiligheid van fietsverkeer (zowel toeristisch als zakelijk).

TOP/GemeenteBelangen is voorstander om samen met het onderwijs te kijken naar de mogelijkheden om bij nieuwe en te verbouwen scholen zogenaamde verkeerspleinen aan te leggen om kinderen te leren veilig deel te nemen aan het verkeer. Het inrichten van een verkeersplein moet wel passen binnen de ontwerpen voor de pleinen, verschillende schoolpleinen worden ingericht als groene pleinen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen