Flexibiliteit groei- en vestigingsmogelijkheden bedrijfsleven

TOP GemeenteBelangen vindt dat bedrijven in Terneuzen de mogelijkheid moeten hebben om uit te breiden en zich te ontwikkelen. De verdere economische en industriële ontwikkeling van de Kanaalzone is dé belangrijkste drager van onze welvaart en ons voorzieningenniveau.

TOP GemeenteBelangen realiseert zich dat de grens zijn voor- maar ook nadelen heeft. De verschillen in belastingen en regelgeving kan voor ondernemers een zeer nadelig effect hebben. Al jaren wordt vanuit onze partij aangedrongen op aangepast beleid vanuit de Randstad. Met de mond wordt vaak beleden dat de grensregio’s extra aandacht verdienen. Echter verder dan dat komt men niet.

Indien er goede, out of the box, ideeën geopperd worden, worden deze zeer snel weer de kop ingedrukt. ‘Ze passen niet in landelijke of Europese regelgeving’. Nee, dat snappen we, daarom zijn de ideeën ook innovatief. Kortom: wij willen een sterkere regionale lobby in Den Haag dat deze grenssituaties op een meer evenwichtige manier aanpakt. Zoals wij lokaal denken: MAATWERK. Probeer eens buiten de lijntjes te kleuren.

TOP GemeenteBelangen wil dus een vereenvoudiging van regels. Gelukkig biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor volop kansen. Zoals TOP GemeenteBelangen reeds langer propageert: veel meer flexibiliteit, meer inbreng van onderaf. Kortom: de burger is mede aan zet om toekomstige planvorming mogelijk te maken. De initiatieven in Sas van Gent (In je Sas in Sas) en Hoek (met dorpsraad komen tot nieuw omgevingsplan) zijn hiervan goede voorbeelden.

Tevens regelmatig overleg met ondernemers/MKB ten einde dicht naast de ondernemers te staan. Detailhandels-loket met goede doorverwijzing. Aandacht voor ondernemerschap t.a.v. het onderwijs. Kleinschalige bedrijven zoveel mogelijk in stand houden. Indien nodig en/of gewenst herbestemming van bestaande winkelgebieden i.p.v. nieuwbouw en uitbreiding. Gebruik blijven maken van externe financiers.


Samen met de gesprekspartners in het MKB op zoek naar oplossingen voor de veranderende functie van de kernwinkelgebieden. De vele instrumenten die er zijn zo snel mogelijk onderzoeken en oppakken. Te denken valt aan ‘binnenstedelijke ruilverkaveling’, ‘toestaan van een grotere diversiteit aan functies’, ‘jonge mensen kansen geven om onorthodoxe ideeën uit te werken (zij zijn de toekomst) en ze niet gelijk te ontmoedigen’; kortom innovatie.

Gehouden tegen het licht van de veranderingen in de samenstelling van de bevolking speelt behoud van werkgelegenheid in de regio een nog belangrijkere rol. TOP GemeenteBelangen kiest derhalve voor een flexibele en creatieve opstelling van de gemeente om kansen op uitbreiding van werkgelegenheid optimaal te benutten. Waar botsing met milieu, natuurwaarden en leefbaarheid dreigt is het zaak om samen met belanghebbenden voor breed gedragen oplossingen te zorgen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen