Dienstbus voor Zeeuws-Vlaanderen

TOP GemeenteBelangen wil graag dat de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen investeren in de aanschaf en exploitatie van een zogenaamde dienstbus. Dit vanuit gedachte: veel bewindslieden in Nederland hebben de beschikking over een dienstauto, waarom kan er dan geen dienstbus voor de bevolking zijn?

Anders dan de dienstauto is het niet de bedoeling deze bus in te zetten voor simpel vervoer van A naar B. Deze bus moet volgens TOP GemeenteBelangen vooral worden in gezet om groepen bewoners van kernen, voor wie de eenzaamheid en isolatie op de loer ligt, met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk de delen van Zeeuws-Vlaanderen te verkennen of te bezoeken die doorgaans voor die groep moeilijk te bereiken is.

Om zo de omgang met elkaar en de liefde voor cultuur en kennis van de regio te stimuleren. Een praktische uitvoering zou kunnen zijn om per toerbeurt elke kern in Zeeuws-Vlaanderen een of meerdere keren per jaar opstapplaats te laten zijn voor een groep geïnteresseerde bewoners, maximaal 50 per bustocht, die er samen op uittrekt naar een ander deel in Zeeuws-Vlaanderen, het zij voor een bedrijfsbezoek, een museumbezoek of andere bezienswaardigheden of welke sociaal-maatschappelijke invulling dan ook.

Het bijbrengen van kennis over de streek en de cultuur zou in samenwerking met het Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen kunnen gebeuren. De bus kan ook ingezet worden voor bestuurlijke en ambtelijke verkenningen.

De samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten kan veel beter. Ook hier geldt dat elkaar leren kennen, elkaar tegenkomen en het gezamenlijk zaken ondernemen, ook grensoverschrijdend met de Belgische buurgemeenten waar in het samenwerkingsverband ook nog veel te behalen is, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de algehele samenwerking.

Bij nadere uitwerking van dit idee komen wellicht nog meer toepassingen aan bod. Een idee is om vooral een duurzame bus aan te schaffen die het milieu minimaal belast. De bus zou dan ook kunnen worden ingezet voor bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing en afvalscheiding etcetera.  Al dan niet in samenwerking met andere partijen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen