De afgelopen 4 jaar – 2018-2022

De afgelopen vier jaar was de TOP/GemeenteBelangen voor de vierde opeenvolgende periode vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders.

De afgelopen vier jaar heeft TOP/GemeenteBelangen, als grootste partij, samen met de coalitiepartners veel bereikt maar er is nog steeds geen enkele reden aanmatigend te zijn.
Een periode gekenmerkt door een mondiale gezondheidscrises en een landelijke periode van politieke inertie door een demissionair kabinet.

Toch is veel gerealiseerd. Onze financiële huishouding is op orde. Van een aanvankelijk zeer negatief meerjaren perspectief is dit omgebogen naar een veel positievere horizon. In een zich sterk verbeterende economie staan veel bouwprojecten in de steigers of zijn opgeleverd. Desondanks moeten we in de woningmarkt nog de nodige slagen maken. Hierbij hebben alle kernen continue onze aandacht.

In het sociale domein is er door de decentralisaties een haast onwerkbare situatie ontstaan. Uiteraard blijven wij als gemeente de zorg leveren die nodig is. Het blijft zaak om met het Rijk in gesprek te blijven over de financiën. We krijgen wel de taken, maar niet de centen. Helaas zien we deze tendens steeds sterker worden. Een lokale overheid die dicht bij de bevolking moet staan, de menselijke maat moet hanteren, maar helaas niet de middelen krijgt om ook zelf financieel de zaken te behappen. Het grootste deel van onze begroting wordt vanuit Den Haag gestuurd met minimale lokale mogelijkheden tot bijsturing.

In de afgelopen periode hebben we een toenemende aandacht gekregen als potentiële groei regio. Een goed draaiende economie, een arbeidsmarkt die zelfs oververhit is, meer kansen in de grensoverschrijdende samenwerking (het unieke internationale havenschap North Sea Ports), toenemende belangstelling voor onze kunst en cultuur ontwikkeling, een ambitie om als regio door te groeien naar 125000 inwoners, een ontwikkel scenario voor de centrale kern Terneuzen, als De regio stad, die hoort bij een dynamisch economisch kerngebied als de Kanaalzone. Kortom, er staat veel in de steigers en het vergt nu moed en daadkracht om deze ambities vorm te geven.

Daarom zal het ook voor de nieuwe gemeenteraad de nodige bestuurlijke vaardigheden vergen om deze nieuwe en uiteraard ook lopende taken uit te voeren. In dit programma geven wij graag aan hoe TOP/GemeenteBelangen denkt over zaken en ontwikkelingen die voor onze burgers belangrijk zijn. TOP/GemeenteBelangen draait al enige jaren mee en neemt ook zijn bestuurlijke verantwoording. U zult begrijpen dat dit ook betekent dat er continuïteit zit in onze aandachtsvelden. Een beleid wat je voorstaat, verandert niet per 4 jaar. TOP/GemeenteBelangen laat zien dat ze ook na de verkiezingen kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen