Westdorpe

Westdorpe moet niet uitbreiden, maar ‘inbreiden’

De gemeente Terneuzen ziet meer in ‘inbreiding’ dan uitbreiding als het gaat om woningbouw in Westdorpe. ‘Er zijn in de kern lege plekken ontstaan door bijvoorbeeld de sloop van huurwoningen. Die lijken ons geschikter om woningen te realiseren dan bouwen in de polder rond de Molenkreek.’ Dat antwoordt het college van B en W op vragen die Marijke Hemelsoet (TOP/GB) in december indiende.
Door de vergrijzing groeit de vraag naar levensloopbestendige woningen ook in Westdorpe en ook de basisschool is toe aan vernieuwing. Wellicht kan dit in het gebied rondom de Molenkreek gerealiseerd worden, stelde Hemelsoet. Ze vroeg het college de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwbouw in het stukje polder, net nog binnen de bebouwde kom.

Plan Molenkreek
In het verleden zijn al voorbereidingen getroffen voor ‘Plan Molenkreek’, het gebied langs de Molenstraat en de Molenkreek. Een deel van het plan is al gerealiseerd (fase 1), maar een deel ook niet. ‘Fase 2 en 3 zijn van een dusdanige omvang die niet direct in verhouding staan tot de aanwezige woningvoorraad in de kern Westdorpe,’ antwoordt het college, ‘tevens zal het aantal nieuwe woningen dan de vraag overstijgen.’
Bovendien, stelt het college, was het voorbereidingsbesluit van fase 2 en 3 van Plan Molenkreek één jaar geldig. Die tijd is inmiddels verstreken: ‘Er bestaan momenteel dan ook geen planologische gronden om mee te werken aan woningbouw op bedoelde locaties.’

Basisschool
Wat betreft nieuw- of verbouw van de huidige basisschool, daar wil het college nog niets over zeggen. Eerst moet het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld worden (eind juni 2020), waarin in kaart wordt gebracht welke scholen in aanmerking komen voor een nieuw gebouw, verbouw of uitbreiding: ‘Zodra leerlingprognoses bij ons bekend zijn, nemen we het mee in het IHP.’

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen