Top Gemeente Belangen

Yeter Erbisim

Ik ben Yeter Erbisim, geboren en getogen in Terneuzen. Sinds vier jaar ben ik lid van de partij TOP/ Gemeentebelangen. 

 

De samenleving binnen gemeente Terneuzen bevat een grote diversiteit aan inwoners en bedrijven, die ieder een eigen invulling van het beleid verdient. De afgelopen vier jaar zijn er veranderingen binnen de gemeente Terneuzen doorgevoerd om o.a. het imago van Terneuzen te verbeteren, voorzieningen in de kleinere kernen te behouden, zoals zwembaden en scholen. In de zorg is de WWB, WSW en wajong, één participatiewet geworden. Het organiseren van maatschappelijke zorg ligt voor een groot deel bij de gemeente. Verder waren er belangrijke punten zoals de opvang voor asielzoekers. Bovendien is veiligheid een groot onderwerp. Samenwerking met België is versterkt door de fusie van Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent. Om de samenwerking nog meer te versterken, moet er een treinverbinding komen tussen Terneuzen en Gent. 

We willen een veilig, leefbaar Terneuzen. Ik ben van mening dat meer BOA’s zullen helpen om het gevoel van veiligheid te vergroten. Bestemmingsplannen mogen economische groei niet in de weg staan. Meer evenementen voor jongeren organiseren. Kortom, Terneuzen moet gewoon aantrekkelijk zijn en blijven. Ik wil mij daarvoor inzetten. Samen kunnen we het voor elkaar krijgen, dus Stem op mij! Nr. 10 lijst 1 Top gemeentebelangen.