Top Gemeente Belangen

Rinus de Doelder

Geboren en getogen in Terneuzen. Na de Mulo heb ik via zelfstudie de financiële opleidingen t/m SPD gevolgd. Ik heb het langst gewerkt bij de politie (Terneuzen en Zeeland), waar ik verantwoordelijk was voor de financiën, de administratie en facilitaire zaken.

 

Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest in besturen van verschillende stichtingen, meestal als penningmeester en ook van de korbalvereniging Luctor. Voor de gemeente Terneuzen ben ik lid geweest van de rekenkamercommissie, die onderzoeken uitvoert naar het beleid van de gemeente.

 

Op dit moment ben ik nog maatschappelijk actief als lid van de landelijke tuchtcommissie van het korfbalverbond en als voorzitter van de cliëntenraad van het verzorgingshuis Bachten Dieke. Verder ben ik sinds vorig jaar lid van de nieuw ingestelde centrale cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg van Zorgsaam voor heel Zeeuws-Vlaanderen.

 

Mijn belangstelling gaat speciaal uit naar de organisatie van de zorg. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat men uitgaat van de ‘cliënt’. Met alle veranderingen in de zorg vraagt dat steeds meer aandacht.

Belangrijk zijn natuurlijk ook de financiën, want zonder centen kun je nog zoveel willen, maar dan lukt het toch niet.