Top Gemeente Belangen

Rian de Feijter

Rian de Feijter

 

Beroep: 1970 – 2011 oefentherapeut Mensendieck, waarvan 13 jaar als onderhandelaar met de zorgverzekeraars over de tarieven voor de oefentherapeuten van Zuid-West Nederland.

 

2008 – 2011 lid van de commissie Bestuur en Middelen van Waterschap Zeeuws Vlaanderen.

 

2011 – 2015 lid van de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen en voorzitter van de commissie Waterbeheer.

 

2015 tot heden Dagelijks Bestuurder van Waterschap Scheldestromen met de portefeuille Wegen en Beplanting.

 

Van 2010 tot heden Raadslid van de Gemeente Terneuzen.

 

Doelstellingen voor de komende jaren:

 

1] Geen windmolenparken in de polders van de Gemeente Terneuzen. Maak van de polders ten oosten van de Tractaatweg beschermde polders. Geen windmolens bij Westdorpe en Hoek!

 

2] De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.

Dit betekent een andere manier van denken en werken voor burgers en bedrijven, ambtenaren en bestuurders.

Het moet eenvoudiger en beter!

 

Met uw steun wil ik mij graag voor u en alle inwoners inzetten!

 

Met een vriendelijke groet,

 

Rian de Feijter – de Feijter

 

Beoostenblijsestraat 10      4571 PA Axel       GSM: 06-51505312