Top Gemeente Belangen

Paula Stoker

Graag stel ik mij aan u voor; mijn naam is Paula Stoker, ik ben 51 jaar en moeder van twee zoons van 26 en 24.

Ik ben al een poosje actief in de lokale politiek, ik ben 12 jaar lid van TOP/Gemeentebelangen. Acht jaar geleden werd ik fractievolgster en vier jaar geleden werd ik als raadslid gekozen.

Mijn interesse is breed, ik volg dan ook alle vergaderingen en bijeenkomsten en ben trots op Terneuzen als gemeente! Na de economische crisis is Terneuzen nu duidelijk in de lift met allerlei grote projecten en nieuwbouw(plannen),  zoals de Nieuwe Sluis, Kop van de Noordstraat  en Kennedy West.

Voor TOP/Gemeentebelangen is het altijd het allerbelangrijkste geweest dat we veel aandacht voor de kernen houden. Je ziet dat daar nu ook bredere erkenning en belangstelling voor komt, omdat de dorpen leeglopen als we daar geen voorzieningen meer hebben en we het vestigingsklimaat in Zeeuws Vlaanderen toch aantrekkelijk willen houden.

Los van landelijke stromingen kunnen wij van TOP/Gemeentebelangen maatwerk leveren voor onze inwoners en ondernemers en dat beleid weerspiegelt zich nu duidelijk op voortvarend Terneuzen.

TOP/Gemeentebelangen is vertegenwoordigd in alle kernen en wij staan er voor u, als inwoner!