Top Gemeente Belangen

Jeroen de Buck

Een gemeente voor iedereen!

 

De nieuwe generatie

De jongvolwassenen hebben geen binding meer met de lokale politiek. Door het gesprek aan te gaan wil ik te weten komen wat zij belangrijk vinden in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld aantrekkelijke evenementen, goed openbaar vervoer en uitgaansmogelijkheden. Steeds meer onderwijs vertrekt uit de gemeente, is het belangrijk om iedereen snel en op tijd te kunnen verplaatsen, dit lukt alleen met een goede busverbinding door de tunnel en over de grens. Graag willen jongere inwoners van de gemeente ook in de kleine kernen wonen, door samen met deze inwoners te kijken naar haalbare mogelijkheden om een kleine kern leefbaar te houden, worden deze aantrekkelijker voor jonge inwoners om zich te vestigen.

 

Tussen de inwoners

Om te weten te komen wat de inwoners van de gemeente echt willen, ga ik met bewoners in gesprek en laat hen aangeven wat zij graag willen zien van de gemeente. De kracht van TOP/Gemeentebelangen is dat de partij tussen de bevolking staat en niet van bovenaf kijkt. Het is belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen als zij een probleem hebben, we kunnen inwoners altijd helpen, maar erg ligt ook een grens bij de bevoegdheid van een raadslid.