Top Gemeente Belangen

Huub Dortant

Geboren in Heerlerheide (Limburg) op 18 april 1945. Al 49 jaar woon ik samen met mijn echtgenote Elly in Sas van Gent waarvan nu al 42 jaar in de Beneluxstraat. Tot 1 mei 2005 werkzaam bij Dow Benelux in diverse productiefuncties.

Daarnaast gedurende 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer, Korps Sas van Gent.

In die periode was ik namens de brandweer lid van de eerste Ondernemingsraad voor de gemeente Sas van Gent. Ook bij Dow ben ik lid geweest van de ondernemingsraad. 

Verder verricht ik hand en spandiensten voor de KBO afdeling Sas van Gent en voor

Aan-Z doe ik mee aan tafeltje-dekje.

Ben ik voorzitter van de vereniging beheer clubgebouw St.Albert aan de van Milstraat.

daarnaast ben ik actief als vrijwilliger van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.

 

Al vanaf 1976 ben ik lid van TOP/Gemeentebelangen, sinds 2009 bestuurslid en sinds 2012 secretaris van TOP/Gemeentebelangen. Een plaatselijke partij spreekt mij het meest aan. Binnen onze partij zijn alle onderwerpen bespreekbaar en worden ideeën serieus genomen. Elk lid van onze partij kan zijn/haar inbreng hebben in de standpunten die worden ingenomen. Het best kan men zijn stem laten horen in de drukbezochte fractievergaderingen, welke voorafgaan aan de commissievergaderingen en de raadsvergadering.

 

Clubgebouw in wijk Sint Albert

In januari 2009 ben ik bestuurslid/voorzitter geworden van de vereniging beheer clubgebouw St.Albert. In de afgelopen periode hebben we het clubgebouw volledig gemoderniseerd, zodat het een aangenaam verpozen is in dit van oudsher bekende ‘wijkgebouw’.

Sas van Gent

Het reilen en zeilen in de Kanaalzone, maar in Sas van Gent in het bijzonder, gaat mij na aan het hart. Een goede verhouding tussen wonen, werken en bedrijvigheid is van levensbelang voor ons Zeeuws-Vlaamse landje.