Top Gemeente Belangen

Frank Deij

De cirkel is rond. Met het wethouderschap heb ik bijna alle denkbare rollen vervuld die binnen de bestuurlijke en politieke omgeving voor de samenleving van belang zijn. Van kritisch journalist, hoofd communicatie van ons energiebedrijf DELTA, communicatiemanager gemeentelijke herindeling Axel, Sas van Gent, Terneuzen, schrijver van streekboeken, tot adviseur bij de overheid en het bedrijfsleven. Van raadslid tot wethouder. Daarvan heb ik geleerd dat je als wethouder elke dag de hartslag van de samenleving voelt kloppen vanwege de inhoudelijkheid van alle dossiers. Fantastisch werk in opdracht van de raad. Als raadslid echter ben je de architect van de toekomst en heb je - wettelijk ook zo geregeld - de meeste invloed. Politiek actief zijn, met het vertrouwen van honderden mensen die in 2014 persoonlijk op mij hebben gestemd, brengt verantwoordelijkheid en verwachtingen met zich mee, die continuïteit vereisen. De komende vier jaar wil ik er zijn als raadslid en, in combinatie met het schrijverschap, mijn kennis en ervaring benutten om die rol zo goed mogelijk in te vullen. Ik heb vooral zin op het gebied van kunst en cultuur - ik voel me nu eenmaal goed thuis in een creatieve omgeving - initiatieven van de grond te krijgen.