Top Gemeente Belangen

Bram Stoffels

 

JONG en OUD, SAMEN STERK!

 

Het is mijn ambitie om mijn kennis en jarenlange opgebouwde relaties te gebruiken om nog 4 jaar het beste voor Terneuzen te bereiken.

Ik wil meewerken aan de verdere groei van Terneuzen tot hét centrum van Zeeuws-Vlaanderen voor zowel jong als oud.

 

Belangrijkste speerpunten

Mijn belangrijkste speerpunten zijn bestuurlijke vernieuwing en het terugdringen van de leegstand van de winkels.

 

Spreekbuis voor jongeren

We moeten investeren in jonge mensen om de toekomst van onze gemeente zeker te stellen.  Ik wil meer aandacht geven aan het ontwikkelen van meer activiteiten voor de jeugd. Hiervoor zou ik een platform voor de jeugd willen creëren in de vorm van een jongerenparlement, om mee te denken aan datgene wat ze zelf graag willen.

 

Behoud middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Hierbij past ook het actief stimuleren van het behoud van middelbaar onderwijs in heel Zeeuws-Vlaanderen.

 

Gehandicapten sport

Ik zou graag in beeld willen brengen welke behoeftes er zijn t.a.v. de gehandicapten sport en hiermee aan de slag gaan.

 

Sterke Economie

Voor een sterk Terneuzen is uiteraard een sterke economie nodig. Het behoud en ontwikkeling van de industrie moeten we blijven ondersteunen.

 

Nog ideeën? e-mail: bramstoffels@hotmail.com/ of via facebook.