Top Gemeente Belangen

Bert de Smet

Graag zet ik zet me in voor de Gemeente Terneuzen en de kern Philippine in het bijzonder. Hiertoe verricht ik vrijwilligerswerk; ik ben bestuurslid van de PKC-Zuidwest (Parochie-Kern-Commissie) van de Elisabethparochie en vrijwilliger binnen de voetbalvereniging VV Philippine. Bij het Waterschap Scheldestromen ben ik al vele jaren bestuurslid.

Mijn vrije tijd besteed ik aan wandelen en fietsen door de polders; daarnaast lees ik kranten, tijdschriften en boeken.