Top Gemeente Belangen

Home

Welkom bij de site van TOP/Gemeentebelangen, de enige echte lokale partij in de gemeente Terneuzen zonder enige verbinding met of afhankelijkheid van provinciale of landelijke partijen.

Deze site is bedoeld om een eerste indruk te geven van onze uitgangspunten en gedachten, in het besef dat er ongetwijfeld overlappingen met andere partijen te vinden zullen zijn. Het kan immers niet anders zijn dat elke partij het beste wil voor een gemeenschap.

De site is echter vooral bedoeld als navigatie naar onze vertegenwoordigers in de raad en in de kernen. We zijn namelijk een partij die veel waarde hecht aan persoonlijke contacten en de tijd neemt om tussen de mensen in te zijn en gesprekken te voeren. Met als doel een beter beeld te krijgen van wat er lokaal leeft binnen onze gemeenschap en die kennis als basis te gebruiken voor de vertaalslag naar beleid en politieke keuzes. Lokale politiek en invloed worden immers steeds belangrijker. Zeker nu de landelijke overheid steeds meer taken overhevelt naar gemeenten.

U treft onze mensen dan ook vooral aan op straat, het voetbalveld, in een gemeenschapshuis, een verenigingsgebouw, een verzorgingstehuis, een café, een sporthal, bij (netwerk) bijeenkomsten van het MKB en bedrijfsleven, in de zorg, het buitengebied en nog op veel meer plekken. Hoewel we zeker ook de waarde van sociale media en andere communicatiemiddelen erkennen, zijn we op dat gebied minder prominent aanwezig of actief. We bewegen ons nu eenmaal liever tussen de mensen in. 

In de kolom met 14 kernen vindt u dan ook de namen en contactgegevens van onze vertegenwoordigers in de verschillende kernen. Maak hier gebruik van om een eerste contact te leggen. We komen dan zo snel mogelijk bij u langs voor een gesprek. Op deze site treft u ook een overzicht van onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen aan.

Bestuurlijk is TOP/Gemeentebelangen een partij van de verbinding. Ook bestuurlijk willen we als teamspeler tussen de partijen in staan. Besluitvorming gedijt nu eenmaal slecht in een klimaat van tegenstellingen. We vinden het belangrijk dat besluiten zo breed mogelijk worden gedragen in de raad. Pas dan wordt in onze ogen zoveel mogelijk recht gedaan aan de keuzes en de wensen van de kiezers die zich in onze ogen ook zal moeten reflecteren in de samenstelling van een nieuw college.

Onze inzet is heel sterk gericht op het behoud van alles wat tot op heden tot stand is gebracht en bereikt door en voor de mensen die de samenleving hebben helpen opbouwen. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor ontwikkelingen en bezuinigingen die op ons afkomen. Alleen veranderingen zijn blijvend. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor investeringen en vernieuwing. Het vinden van een goed evenwicht hierin zien we als belangrijkste opgave voor de komende vier jaar.